Välkommen till Fredriksbergs New Forest Stuteri
Fastigheten Bänorp 1:23 är såld och stuteriverksamheten
upphör. Börje Petterson avslutar härmed sin
framgångsrika uppfödning av prestations New Forest
ponnyer.

Hingsten Fredriksbergs Kavat RNF 23-S, genetiskt landets
absolut bästa New Forest hingst, kommer att fortsätta
betäcka så länge intresse finns för honom.

Betäckningsstation för 2012:
Marianne Gustavsson
Linde Kauparve 169
623 57 Hemse, tel 070-6914783

Gården är såld!
Jag vill rikta ett varmt och hjärtligt tack till alla trevliga människor jag mött under dessa snart 40 år som
uppfödare, tack till alla som köpt mina "barn" (uppfödningar) och för att Ni tagit hand om dem så bra och
visat upp dem på tävlingsbanorna. Tack till alla trevliga praktikanter som varit på Fredriksberg. Tack till
styrelse kamraterna i länets hästavelskommitte och framför allt ett mycket stort tack till
styrelsevännerna i ANF, Avelsföreningen för New Forest. Jag hade nöjet att få arbeta i och för denna
förening under hela tiden den fanns. ANF var verkligen en riktig avelsförening, inte bara till namnet utan
framför allt för medlemmarnas syn på New Forest rasens bästa och för dess framtid. Där fanns inte NF-S
eller NF-E: vi jobbade för rasens bästa. Jag känner stor tacksamhet för dessa år med en rad kända
NF-uppfödare = verkliga HIPPOLOGER! Där fanns kunskap om hästen!

Jag kommer att sakna dessa tider med vemod, men även med glädje och tacksamhet över att ha fått
uppleva så mycket roliga och sköna stunder med mina vänner - hästarna!

Hälsningar

Börje
Nu kan ni följa oss på Facebook. Logga in
och gå till gruppen Fredriksbergs Stuteri