Eiffeltornet, Handpennan, med flera

STÅLPENNOR

STEEL PENS

I sin enklaste form är stålpennan en efterbildning av den klassiska gåspennan som varken behövde vässas eller formeras. Var pennan utsliten slängdes den helt sonika i papperskorgen. Åtgången på stålpennor var enorm, och enligt en obekräftad uppgift gick det under 1800-talet åt mera stål till fabrikationen av pennor, än till vapentillverkning.

Bilden ovan förställer några av de mera fantasifulla varianterna av stålpennor. Från vänster till höger syns "Eiffeltornet" (Penna Antonelliana); två varianter av "Handpennan" (MacNiven & Cameron, Birmingham); två varianter av flerlinjepennan (F. Soennecken, Bonn) och en notlinjepenna (William Mitchell, England).

Favoritpennan, Glaspennan, med flera

Första kolumnen, uppifrån och ned: Kongl. Hofkalligrafen A.N. Berggrens Favoritpenna (engelskt fabrikat); penna med fjädrande skaft av gummi (Otto Reich, Hannover); glasspets till reservoarpenna (okänt fabrikat) och en udda variant av textpennan Redis (Heintze & Blanckertz).

Andra kolumnen: Vändbar penna för skrivning på griffeltavla (tyskt fabrikat); penna med platt fattning (John Walker & C:o, London); penna för kartritning (F. Soennecken, Bonn) och okänt föremål som torde vara ett pennskydd.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU