Facit C1-19

FACIT

FACIT CALCULATORS (3)

På 1950-talet fick Facitsnurrorna modern pressgjuten kåpa med Bernadottedesign och nya modellbeteckningar. I sin nya skepnad bytte modell TK namn till NTK (ej på bild) och senare C 1-13. Dessutom fanns modell Lx/NLx med 19 siffrors kapacitet som nu fick heta C 1-19 (bilden ovan).

Later-model Facits, beginning with the manual model NTK (not illustrated) and the large-capacity model C 1-19 illustrated above, were built into a casing designed by Sigvard Bernadotte, a member of the Swedish Royal family.

 

C 1-serien - The C 1 series

Facit C1-13

1958 bytte samtliga Facitmodeller - som ovanstående C 1-13 - färg till grått. De olika designvarianterna av Facitsnurran följer troget skrivmaskinerna från samma tid.

In 1958, all Facits changed colors to grey - like the model C 1-13 illustrated above. The design variations of the Facit calculator quite faithfully follow the contemporary typewriters.

Efterföljaren till modell NEA hette CS 1-13 (ej på bild). ESA-0 bytte namn till CA 1-13 (bild ovan). CA 1-13, sedermera kallad modell 1003, tillverkades fram till 1973, då Facits nya ägare Electrolux lade ned tillverkningen av elektromekaniska räknemaskiner i Åtvidaberg.

In its new disguise, model NEA was re-christened CS 1-13, and model ESA-0 changed its name to CA 1-13 (illustrated above). The CA 1-13 (model 1003) was built right up to 1973, when the Electrolux company, which now had taken hold of Facit, brought the production of electro-mechanical calculators to a halt.

Facit C1-13 (plast)

Än mera långlivad blev handsnurran. C 1-13, sedermera kallad modell 1002, tillverkades ända fram till 1982, då det sista exemplaret lämnade fabriken i Indien. Bilden föreställer en av de allra sista tillverkade C 1-13 med vit plastkåpa.

The manual calculator however had a longer span of life, the last one manufactured being a C 1-13 (model 1002) leaving the factory in India as late as 1982. Illustrated above is a very late C 1-13 with white plastic cover.

 

C 2-serien - The C 2 series

Facit CM2-16

En ytterst intressant - men tyvärr ganska kortlivad - nykonstruktion presenterades 1959: Facit CM 2-16 (senare kallad 1004) med låg, lätt kantig kåpa och tangentbord av standardmodell. Nytt var också återföringsanordningen vilken underlättade ränte- och procenträkning.

Illustrated above is the low-slung, slightly angular CM 2-16 of 1959 (later called 1004), an interesting but alas short-lived model featuring a back transfer device. Note that it also has the standard keyboard layout.

Facit 1006

1962 kom en eldriven variant av CM 2-16 (1004) som hette CA 2-16 (1007). Hur den såg ut kan man se på nedanstående bild (maskinen till vänster). Bilden ovan föreställer dock modell CA 2-16 SX (1006) som är en förenklad variant. Typen slutade tillverkas 1972.

In 1962, an electrical version of the CM 2-16 (1004) was introduced, bearing the name CA 2-16 (1007). It looked like the left machine in the picture below. Illustrated above, though, is the CA 2-16 SX (1006), which was a simplified version. The C 2-series was discontinued in 1972.

 

Facit 1051

1968 lanserades en tryckande räkneautomat, kallad Facit 1051 (maskinen till höger på ovanstående bild) som var om möjligt ännu mera invecklad än C 2. Bland dåtidens Facitmän var 1051-an känd som ett mer eller mindre irreparabelt monster - till skillnad från C 2, som var byggd i sektioner som förhållandevis lätt kunde demonteras.

The year 1968 saw the introduction of a printing automatic, called Facit 1051 (illustrated above, right machine). The construction was even more complicated than that of the C 2. Among the Facit men of yesteryear model 1051 was known as an irreparable monster machine - contrary to the C 2, which was built in somewhat easier-to-dismantle sections.

 

Facit Electronic

Facit 1122

1966 kom den första elektroniska räknemaskinen med namnet Facit, tillverkad av japanska Sharp. Modellbeteckningen var Facit 1121 (med 16 siffrors kapacitet) respektive ovanstående 1122 (14 siffror). Två år senare invigde Facit sin nya fabrik i Örsätter utanför Åtvidaberg och började där tillverka egna elektronräknare.

In 1966, the first electronic calculator, manufactured by Sharp of Japan but carrying the Facit name, was offered. Illustrated above is model 1122 with 14-digit capacity, whereas model 1121 had 16-digit capacity. Two years later, home production of electronic calculators started at the new Örsätter factory outside of Åtvidaberg.

 

Prislista 1.1.1968 (11 % omsättningsskatt inräknad)

Pricelist, 1st January, 1968 (1 swedish crown equal to 20 US cents)

Odhner 229:   400 kr.
Odhner 135:   975 kr.
C  1-13:      740 kr.
CM 2-16:      870 kr.
CA 1-13:    2 500 kr.
CA 2-16:    3 200 kr.
CA 2-16 SX: 2 700 kr.
Facit 1051: 2 900 kr.
Facit 1121: 4 900 kr.
Facit 1122: 5 600 kr.

 

Tyvärr lyckades Facit aldrig på allvar ta upp konkurrensen med "japanerna". Den egna tillverkningen upphörde 1977, men än kan man köpa en importerad miniräknare med Facitnamnet på!

But, alas, in 1968 it was far too late to take up competition with the Japanese. Home production was discontinued in 1977, but it's still possible to buy an imported calculator carrying the fine FACIT name!

Tack till "Facitgubbarna" / Thanks to the 'Facit men' Lennart Lundgren, Kenneth Mårtensson & Stig K. Andersson!

 

Tillbaka till Facits räknemaskiner, del 1 / Back to Facit calculators, part 1

Facitsnurrans stamtavla / Family tree of Facit calculators

Facitsnurrans designvarianter / Design variations of Facit calculators

Tillbaka till Facits skrivmaskiner / Back to Facit typewriters

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU