Folding Corona

CORONA

The Corona factory is best known for its tiny folding portables, introduced in 1912 and discontinued in 1941. The Folding Corona had a three-row, double-shift keyboard and was similar to its German cousin, the Erika.The original patent, however, was granted to the American Frank Rose in 1904, whose Standard Folding typewriter became the ancestor of both the Corona and the Erika.

Also illustrated is a Corona with the standard non-folding type with a four-row, single-shift keyboard. This model was introduced in 1924, two years before Corona's merger with L.C. Smith & Brothers (Smith-Corona). In the early thirties it became possible to buy a Corona in other colors than black, notably maroon.

Corona hopfälld

Folding Corona i hopfällt skick.

Mest känd är den amerikanska Coronafabriken för sina små hopfällbara reseskrivmaskiner, som kom på marknaden 1912 och fortsatte att tillverkas ända till 1941. Folding Corona hade tre tangentrader och dubbla skifttangenter. En tysk kusinmodell - baserad på samma patent som Folding Corona - hette Erika. Det ursprungliga patentet från 1904 innehades dock av amerikanen Frank Rose, som också byggde hopfällbara maskiner under namnet Standard.

Standard Corona

1924 kom en betydligt mera konventionell Coronamodell med fyra tangentrader och enkel omskiftning. Min egen maskin, tillverkad någon gång mellan 1924 och 1926, har varit en trogen kamrat på några Ölandsresor. Det var också denna maskin som hjälpte mig genom skrivarkursen på Skurups folkhögskola hösten 1993.

Maroonröd Corona

1926 gick Coronafabriken samman med L.C. Smith & Brothers till "Smith-Corona". Några år in på 1930-talet blev det möjligt att få sin Corona i alternativa färger - ett exempel är ovanstående maskin i maroonröd färg.

Läs om Coronas additionsmaskin / Read about the Corona adding machine

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU