Comptometer

COMPTOMETER

In 1885, the American, Dorr Eugene Felt, constructed his first Comptometer adding machine using wood from a macaroni box for the casing, steel wire and string for the mechanism. Manufactured by Felt & Tarrant of Chicago, the Comptometer became an immediate success. The machine illustrated is a Model H, which was introduced in 1920.

The Comptometer was a pure adding machine. As each key-stroke was immediately transferred to the register (no 'enter' key being needed, as in common adding machines) the result was immediately shown in the display window.

An advanced user, however, could easily perform subtraction through adding of complement numbers; multiplication through repeated addition, with tens carry if needed. The official Comptometer handbook also contained instructions for division and square root!

Soon, a competitor was introduced by Burroughs - an adventure which ended up in court! The first model was very similar to the Comptometer and even carried the same name! The Felt & Tarrant people never liked the idea of "comptometer" being a generic name for "calculator", or as they put it: "If not made by Felt & Tarrant, it's not a Comptometer!"

Comptometer Trade Mark

1885 byggde amerikanen Dorr Eugene Felt sin första "Comptometer", en bokstavligen hemsnickrad anordning av trä och ståltråd. Snart började serieproduktionen hos firma Felt & Tarrant och den nya maskinen blev en omedelbar succé. Bilden ovan föreställer modell H som lanserades 1920.

Comptometer var en ren additionsmaskin. Varje tangenttryckning registrerades direkt i räkneverket (det behövdes alltså ingen arm för inmatningen, vilket annars är fallet på additionsmaskiner) och resultatet syntes direkt i räkneverket.

En van användare kunde dock även klara av subtraktion genom addering av komplementtal, resp. multiplikation genom upprepad addition, i förkommande fall med tiotalsförflyttning. Se nedanstående exempel! Men jag undrar hur många som vågade ge sig på division eller kvadratrot - metoderna finns i alla fall beskrivna i Comptometers officiella handbok.

En liknande maskin lanserades av Burroughs. Första modellen var så pass lik Comptometer att Felt & Tarrant kom att dra Burroughs inför rätta. Till och med namnet var det samma! Skadan var dock redan skedd - comptometer höll på att bli synonymt med calculator (räknemaskin), vilket föranledde Felt och Tarrant att definiera sin maskin som en "äkta" Comptometer.

Räkna på Comptometer / Calculating with the Comptometer

Comptometers stamtavla / Family tree of the Comptometer

Besök webbplatsen / Visit the web site "Comptometer - Biography of a Machine"

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU